Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2016-08-28 19:45 i Jonsboskolan Hedemora
Planering för arbete med Stormaktstiden utifrån läromedlet Koll på Stormaktstiden.
Grundskola 6 Historia

Stormaktstiden är en viktig tid för politiska händelser. Aldrig har Sverige varit så stort till ytan som då. Stormaktstiden bjuder på ett osannolikt färgstarkt galleri av regenter och adelsfamiljer med nästan overkligt stora rikedomar och konstskatter.

Innehåll

Syfte området berör

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll området berör

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Så här jobbar vi

 • Vi arbetar med faktaboken och övningsboken "Koll på Stormaktstiden"
 • Skrivuppgifter kopplade till stormaktstiden
 • Diskussioner
 • Drama
 • Filmer
 • 4 veckors arbetsperioder som avslutas med prov på det vi arbetat med

Bedömning

Du visar kunskap genom:

 • arbete tillsammans och enskilt i läromedlet Koll på Stormaktstiden.
 • skrivuppgifter
 • att jämföra, motivera och resonera i diskussioner
 • skriftliga eller muntliga prov
 • se filmer och diskutera om filmers innehåll
 • läsa olika faktatexter och berättelser om stormaktstiden
 • delta i dramaövningar

Uppgifter

 • SO Prov Stormaktstiden

 • Prov Stormaktstiden

Matriser

Hi
Bedömningsmatris med fokus på Stormaktstiden

E
Du bedöms mot kunskapskraven för åk 6.
C
Du bedöms mot kunskapskraven för åk 6.
A
Du bedöms mot kunskapskraven för åk 6.
Du har
baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historia händelser och personer.
goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historia händelser och personer.
mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historia händelser och personer.
Du kan
diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Du kan
undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Du kan
diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan
använda historiska källor för att dra enkla slutsater om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna används.
använda historiska källor för att dra enkla slutsater om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna används.
använda historiska källor för att dra enkla slutsater om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna används.
Du kan
visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika historiska beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika historiska beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika historiska beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan
använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: