Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk.4

Skapad 2016-08-28 19:49 i Olandsskolan Östhammar
Hjälp nu kommer vikingarna. Göm er!
Grundskola 4 Svenska Historia Religionskunskap

Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Hade man någon religion?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård kunde se ut;  hur bodde man,  vad man arbetade med,  hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn
 • Berätta om vikingarnas handels och plundringsresor.
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens framfart.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med vikingatiden genom att:

 • Läsa om vikingatiden samt asatron och diskutera texter
 • Se filmer
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt
 • Göra runstenar på bilden
 • Jobba med texter om vikingar
 •  

Vad ska du kunna?

Din kunskap och förmåga att:

 • Känna till delar av vikingatiden;Hur levde de? Vad gjorde de? Vilken tro hade de?
 • Jämföra hur det var då och nu
 • Se spår av vikingatron i nutiden
 • Förstå  olika slags skönlitterära texter om vikingatiden

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att lyssna, diskutera och svara både skriftligt och muntligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv
Vikingatiden, åk 4

>>>
>>>
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du känner till någon asagud.
Du känner till några asagudar.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem.
Känna till vikingarnas resor.
Du känner till att och varför vikingarna reste ut i världen .
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, varför och hur de reste samt du kan redogöra för några platser de reste till.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annolunda ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levandsvillkor såg ut under vikingatiden, Du kan redovisa muntligt/skriftligt.
Känna till vikingarna skriftspråk - runor.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är och skriva något med runskrift.

Ny rubrik

>>>
>>>

Ny rubrik

Förstå och tolka olika slags texter
 • Sv  E 6   Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
>>>
>>>
Ny aspekt
Läsförståelse
Du förstår vad du läser och kan återge fakta
Du förstår vad du läser och drar enkla slutsatser
Du förstår vad du läser och drar utvecklade slutsatser utifrån dina egna erfarenheter
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: