Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala, lyssna och samtala

Skapad 2016-08-28 19:56 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

Vi övar på att tala och lyssna i olika situationer

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna berätta/återberätta olika händelser och texter med ett tydligt händelseförlopp för grupp, samt öva förmågan att lyssna aktivt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna återberätta något du varit med om
 • kunna återberätta en text med hjälp av olika sorters tankekartor
 • kunna ge och ta kamratbedömning
 • kunna ge och följa en enkel muntlig instruktion

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med att:

 • återberätta saker vi varit med om och diskuterar vardagliga händelser
 • återberätta någon text som vi läst
 • träna på at ge och ta respons på arbeten
 • ge och ta muntliga instruktioner

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: