Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika typer av texter åk 3

Skapad 2016-08-28 20:02 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi läser, skriver och diskuterar olika texter och berättelser.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk

"När du talar med en Björn med Mycket Liten Hjärna, får du inte glömma bort att långa ord kan besvära honom." sagt av Nalle Puh "Fakta är fakta och kommer inte försvinna bara för att du inte gillar den", sagt av Jawaharlal Nehru. Men kom ihåg att fakta kan förändras t ex från en tid till en annan. Det som var sant på 1300-talet behöver inte vara sant nu. Var noga med hur du skriver så att alla kan förstå vad du menar. Tänk på vad du skriver, hur du skriver och vem som ska läsa det du skriver.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla förmågan att uttrycka sig i skrift
Vi arbetar med texter på olika sätt t e x genom högläsning, individuell läsning och diskussioner kring dessa. Med texterna som utgångspunkt diskuterar vi hur en berättande text är uppbyggd med inledning, handling och avslutning, vikten av att skriva tydligt samt att bearbeta texter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva berättelser med inledning, handling och avslutning, 
 • skriva tydligt t.ex genom en tydlig handstil, använda stor bokstav, använda punkt och frågetecken samt att stava vanliga ord rätt
 • bearbeta texter i samband med själv-och kamratbedömning

Bedömningen sker genom:

 • de nationella proven i svenska (Svenska A)
 • löpande diskussion utifrån de olika stegen i Språket lyfter

Jag kommer också bedöma detta i samband med löpande arbete samt  en till mig inlämnad berättelse.  

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Undervisning och arbetsformer

Du får tillfälle att träna på detta genom att:

 • läsa, lyssna på och diskutera olika texter
 • få reda på vad som menas med inledning, handling och avslutning i en berätttelse
 • träna på att skriva hela meningar med stor bokstav,punkt och frågetecken
 • skriva tydligt för hand och på I-pad
 • träna på att skriva hela och delar av berättelser enskilt och tillsammans med kamrater
 • självbedöma och kamratbedöma texter
 • bearbeta dina egna texter  

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: