Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4

Skapad 2016-08-28 20:08 i Furuhällsskolan Härryda
Vi jobbar med Magic 4 som huvudbok.
Grundskola 4 Engelska

Ämne:    Eng                            Årskurs:  4

Arbetsområde: Siffror, färger, länder, fritid, rum och hus, mat, familj, min dag, jul, veckor, månader och år, kläder, kroppen, utseende, London, väder och yrken

Innehåll

Syftet med undervisningen

Det här kommer du att få undervisning om.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Det här ska du lära dig.

Många nya ord

Att föra enkla dialoger på engelska

Att förstå talad engelska

Att skriva engelska meningar

Att läsa engelska texter

Engelsk grammatik, regler för språket

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att ha Magic 4 som huvudbok. Classbook, workbook, wordbook. Även en digital del som vi har på våra iPads.

Vi har genomgångar med smartboarden. 

Vi läser högt i klassen och tränar på uttal.

Vi läser i mindre grupper.

Vi gör övningar tillsammans och enskilt.

Vi tränar på glosorna både i skolan och hemma som läxa.

Vi läser kortare engelska böcker som anknyter till huvudboken.

Vi ser engelska filmer som passar elevernas nivå.

Vi tränar på att föra dialoger och ställa frågor.

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Genom att lyssna och titta på ditt arbete på lektionerna.

Rätta din workbook, glosförhör, stenciler och diagnoser.

Lyssna på dina samtal med kamraterna i era smågrupper.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: