Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liten hylla med personlig design. Åk4 2016/17

Skapad 2016-08-28 20:33 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Du ska tillverka en hylla med din personliga design. Du skall göra en ritning på en personlig hylla (2 vyer) Hopsättning med hjälp av skruvning

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du gör en planering av din hylla.

Du gör en ritnig där man ser hylla från minst två håll
(framifrån och från sidan)

Du ska med detta slöjdarbete utveckla din kreativitet genom att på ett personligt sätt designa din hylla

Du genomför arbeter efter egen ritning och planering.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:


Hur väl du designar din hylla.

Hur väl du tillverkar och och formger ditt arbete.

Hur väl du hanterar verktyg och maskiner.

Hur aktiv du är i arbetsprocessen och att den leder framåt.

Hur väl du bedömer ditt arbete, och hur du berättar om dess form funktion och kvalitet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: