Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Böja trä

Skapad 2016-08-28 22:38 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Tillverka ett slöjdföremål med någon av teknikerna som utnyttjar träfiberns egenskaper. Svepteknik eller formpressning.
Grundskola 9 Slöjd

Tillverka ett slöjdföremål med någon av teknikerna som utnyttjar träfiberns egenskaper. Svepteknik eller formpressning.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Syfte

Koppla till läroplanens syfte och om man vill övergripande mål.

Genomförande

Vi kommer att titta på exempel på hur dom olika teknikerna både i verkligheten och på filmer. Och titta på exempel hur dom kan användas.

Bedömning kommer att ske vid planeringen samt under arbetets gång och vid slutresutatet. Du kommer att göra en utvärdering i Unikums portfolio.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: