Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildverkstad, HT-16, ÅK 4-5, porträtt

Skapad 2016-08-29 09:42 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola F – 9
Du kommer att arbeta med självporträtt i tekniken äggtempera.

Innehåll

  • Grundmåla underlaget
  • Genomgång av äggtempera, hur används tekniken
  • Teckna snabba självporträtt på spegel, trycka av bilden med fuktigt papper
  • Föra över porträttet på underlaget
  • Måla med äggtempera
  • Skära ut en ram i papper och montera ihop den med porträttet
  • Skriva analysen i processboken
  • plocka ihop dina porträtt och lägg dessa i processboken
  • Fotografera ditt porträtt och infoga bilden i Unikum

Matriser

Bild åk 6, Freinetskolan Mimer

Jag har arbetat med:
E
C
A
Bildframställning
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Ditt självporträtt uttrycker din personlighet
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du visar att du kan använda äggtemperafärgen, blanda egna nyanser, måla med flera olika lager.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Uttryck
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du visar att du utnyttjar hela ytan på underlaget, penseldragen uttrycker riktningar i måleriet
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Idébearbetning
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du visar att du kan arbeta utifrån din egen ide, att du har gjort ett aktivt val av porträtt från spegeluppgiften.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbetsprocessen, presentation och omdöme
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du visar att du kan arbeta självständigt, ta handledning och vidareutveckla ditt arbete, måla lager på lager.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentation
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du kan med ord förklara hur du har tänkt i ditt porträttmåleri.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Omdöme
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du kan med ord ge omdöme av ditt arbete och hur kvalitén blev. Blev du nöjd, förklara varför. Vad skulle du kunna förbättra till nästa gång?
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Analys
Förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Förklara hur porträttet förstärker din personlighet? Vad har dina färgval för betydelse för porträttet?
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Kommentar

Jag har arbetat med:
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: