Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - ämnen och material

Skapad 2016-08-29 11:11 i Nolbyskolan Alingsås
Indelning av ämnen och material
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allting omkring oss är uppbyggt av olika ämnen. Kemi handlar om dessa ämnen och om vilka egenskaper de har. Kunskap om egenskaperna gör att vi bättre kan förstå och använda ämnen och material på ett smart sätt. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss hur man kan dela in olika ämnen och material och hur de används.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med indelning av ämnen och material för att bättre förstå dess olika egenskaper. Hur påverkar de oss och vilken nytta kan vi ha av dem?

Konkreta mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna...

 • ...förklara olika ämnens och materials indelning utifrån deras utseende och egenskaper
 • ...söka och använda dig av naturvetenskaplig information
 • ...genomföra enkla undersökningar
 • ...göra dokumentation av undersökningar med ord och bild
 • ...berätta om en naturvetenskaplig upptäckt av ett ämne eller material som är betydelsefullt för människans levnadsvillkor

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att...

 • ...söka information om områdets begrepp och diskutera dina källors användbarhet
 • ...använda begreppen på ett korrekt sätt i en redovisning
 • ...dokumentera genomförda undersökningar
 • ...skriftligt berätta om en naturvetenskaplig upptäckt och förklara dess betydelse för människans levnadsvillkor.

 

Undervisning:

För att du ska kunna utvecklas mot målen kommer vi i undervisningen att:

 • Repetera partikellära "alltings minsta delar"
 • Titta på filmer om olika ämnen och material
 • Genomföra undersökningar av olika ämnen och material
 • Ha genomgångar om hur man söker naturvetenskaplig information och hur man dokumenterar undersökningar
 • Söka fakta med hjälp av böcker och Internet om hur olika ämnen och material har upptäckts

 

Viktiga begrepp:

 • Ämne
 • Material
 • Blandning
 • Ledningsförmåga
 • Löslighet
 • Brännbarhet
 • Surt och basiskt

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Kemi - ämnen och material

F
E
C
A
Söka information
Du har inte sökt tillräckligt med information ifrån böcker eller Internet som du behöver till ditt arbete.
Du har sökt information till ditt arbete från olika källor.
Du har sökt information till ditt arbete från olika källor och du har visat att du funderar över källornas kvalitet.
Du har sökt information till ditt arbete från olika källor och du har diskuterat källornas kvalitet.
Använda information
Du har inte använt den information som du hittat i din text om ett ämnes eller materials upptäckt eller i den muntliga redovisningen av ett ämne.
I din text om ett ämnes eller materials upptäckt och i den skriftliga redovisningen av ett ämne har du använt den information som du har hittat.
I din text om ett ämnes eller materials upptäckt och i den skriftliga redovisningen av ett ämne har du har använt den information som du har hittat tillsammans med områdets begrepp.
I din text om ett ämnes eller materials upptäckt och i den skriftliga redovisningen av ett ämne har du använt den information som du har hittat tillsammans med områdets begrepp på ett korrekt sätt.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Du har inte deltagit i genomförandet av våra planerade undersökningar.
Du har genomfört undersökningar utifrån en given planering.
Du har genomfört undersökningar utifrån en given planering. Du har gett förslag på frågeställningar som har kunnat användas för att föra undersökningen framåt.
Du har genomfört undersökningar utifrån en given planering. Du har formulerat egna frågeställningar som du har använt för att föra undersökningen framåt.
Dokumentera undersökningar
Du har ej fört tillräckliga anteckningar om dina undersökningar.
Du har dokumenterat undersökningar med rubrikerna material, hypotes, utförande, resultat och slutsats. I dokumentationen har du använt dig av olika uttrycksformer, som vardagligt språk och kontextnära bilder.
Du har dokumenterat undersökningar med rubrikerna material, hypotes, utförande, resultat och slutsats. I dokumentationen har du använt dig av text och bild och visat med tabeller, bilder och/eller symboler.
Du har dokumenterat undersökningar med rubrikerna material, hypotes, utförande, resultat och slutsats. I dokumentationen har du använt dig av text och bild och dessutom korrekta naturvetenskapliga modeller.
Upptäckter och dess betydelse
Du har inte berättat om en upptäckt av ett ämne eller material och förklarat dess betydelse för människan.
Du har berättat om en upptäckt av ett ämne eller material och förklarat dess betydelse för människan.
Du har berättat om en upptäckt av ett ämne eller material och förklarat dess betydelse för människan.
Du har berättat om en upptäckt av ett ämne eller material och förklarat dess betydelse för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: