Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sp åk 8 ht -16 realia, skriva, medier

Skapad 2016-08-29 11:33 i Gammal Trelleborg
Fördjupa sig i Spanien och Latinamerika.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Ni ska arbeta med 3-5 spansktalande länder. Arbetsbladsinformation kommer finnas på Classroom.

Uppgifter

Matriser

M2
Moderna Språk åk 4-9

Kriterier

F
E
C
A
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
  • M2
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du bearbetar, och gör enstaka enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du bearbetar, och gör enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar, och gör enkla förbättringar.
Medier
Att kunna välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  • M2
Du väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant sätt.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant och effektivt sätt.
Realia
Kunskap om länder där språket talas.
  • M2
Du beskriver i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du beskriver i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du beskriver översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: