Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tova din animationsfigur

Skapad 2016-08-29 12:36 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Slöjd
Den här terminen kommer ni arbeta med ett större animeringsprojekt. I textilslöjden skall ni tova en figur som skall spela huvudfiguren, en tonåring, i er film.

Innehåll

Arbetsgång:

Vi inleder arbetet med ett bildspel för att få inspiration till vår kommande tovning. Vi kommer dessutom ha muntliga genomgångar och jag visar olika sätt att tova, forma ståltrådsstommen samt hur du kan tillverka tillbehör åt din tovade figur. 

Därefter gör du en planering, en skiss och sedan tovar du din figur instruktioner. Du skriver anteckningar varje lektion i slöjdloggen och utgår ifrån dokumentet Beskriv din slöjdprocess som finns på textilslöjdens hemsida. När arbetet är klart gör du utvärderingen som finns i samma dokument. 

Material, verktyg och lärresurser:

Ståltråd till din karaktär, ull, tovnål samt andra textila material till övriga detaljer (kläder osv).

Instruktioner för olika sorters tovningstekniker finns på textilslöjdens hemsida. Det finns också inspirationsbilder samt ett allmänt avsnitt om broderi. Olika instruktioner för att montera ditt broderi kommer finnas både i klassrum samt på hemsidan.

Redovisning av kunskaper:

Vi sammanställer en gemensam utställning med tillhörande redovisning i slutet av arbetet. Du dokumenterar ditt arbete med ord och bild i slöjdloggen under hela arbetets gång och lämnar i slutet av projektet in en färdig text med bilder efter den mall (Beskriv ditt slöjdarbete) som du hittar på textilslöjdens hemsida.

Kunskapskrav och bedömning:

Du bedöms efter kunskapskriterierna (se matrisen för kunskapskrav), både genom mina (Johannas) observationer under arbetets gång samt vad du skriver i din loggbok. För att kunna få ett E ska du bli färdig inom utsatt tid. Du ska arbeta aktivt. Du ska jobba med de olika lärresurser som finns (blogg och instruktioner). Kanske behöver du ganska mycket individuell hjälp? Det får du, men för E krävs att alla också försöker jobba med lärresurserna samt hjälper varandra i smågrupper om fyra elever.

Du skall använda och lära dig grundläggande begrepp (ord) som du stöter på såsom t ex ull, karda, tovningsnål, skiss, skumgummi, spinna osv..

 Du skall även lära dig att följa beskrivningar och ta fram den information du behöver för att genomföra projektet. Du skall välja och motivera dina estetiska val (hur något ser ut). Du skall fortsätta att bekanta dig med salens verktyg och hur man lättast kan använda dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Kopia av NF Kunskapstabell Slöjd 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 1
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Aspekt 2
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Aspekt 3
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Aspekt 4
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Aspekt 5
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Aspekt 6
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Aspekt 7
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Aspekt 8
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: