Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution

Skapad 2016-08-29 13:02 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 6 Biologi
Vad handlar evolution om, vad är kreationism, vad är fundamentalism? Olika frågor som hänger samman med Darwins utvecklingslära.

Innehåll

Din förmåga att använda kunskaper om utvecklingsläran, om Darwins teorier och visa på olika samband där utvecklingsteorierna kan beskrivas.

Din förmåga att resonera, argumentera för och emot olika ställningstaganden som berör livets uppkomst.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
NO (BI) 6

Ny nivå
Ej genomgången eller påbörjad förmåga
Kunskapskrav E
Grundläggande kunskaper
Kunskapskrav C
Goda kunskaper
Kunskapskrav A
Mycket goda kunskaper
Upptäckter
Du berättar och förklarar om olika upptäckter och hur dessa upptäckter har kommit att få betydelse för människans livsvillkor.
Dessutom kan Du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan Du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan Du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Sammanhang
Du kan visa och förklara olika sammanhang mellan olika biologiska förhållanden och använder då biologiska ord och begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Resonemang
Du kan resonera om hälsa och sjukdom, om utvecklingsteorier och hur dessa kan relateras till människan, djur och växter.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan Du relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan Du relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan Du relatera till några samband i människokroppen.
Ekologiska samband
Du kan beskriva och ge exempel på hu naturen, miljön, påverkar människor, djur, växter och organismer och hur de ekologiskat hör samman.
Du kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Anpassning till livsmiljöer
Du kan förklara livets utveckling, ge exempel på organismer anpassar sig till olika livsmiljöer - evolution
Dessutom berättar Du om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar Du om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar Du om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Uptäckter
DU kan berätta och förklara hur olika naturvetenskapliga upptäckter blivit till och vad de har för betydelse för oss människor och vår livsmiljö.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: