Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och det svenska rättssamhället

Skapad 2016-08-29 13:09 i Fuxernaskolan Lilla Edet
I detta arbetsområde får du möjlighet att lära dig betydelsen och innebörden av begreppet demokrati och hur det svenska rättssamhället fungerar. Du tränar förmågorna att argumentera, värdera och se ur olika perspektiv.
Grundskola 7 Samhällskunskap

I detta arbetsområde får du möjlighet att lära dig betydelsen och innebörden av begreppet demokrati och hur det svenska rättssamhället fungerar. Du tränar förmågorna att argumentera, värdera och se ur olika perspektiv.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Arbetssätt och undervisning

Vi utgår från två texter: "Demokratiska fri- och rättigheter" och "Rättssystemet i Sverige".

Ni kommer att få träna er förmåga att argumentera, värdera och se ur olika perspektiv.

Det kommer att bli genomgångar, ev film, uppgifter både enskilt och i grupp.

 

 

Tidsram

ca 4 veckor.

Bedömning

Vissa av era arbetsuppgifter kommer att ligga till grund för bedömning. Mindre tester både förberedda och oförberedda. Även muntliga diskussioner ingår i bedömningsmomenten.

Uppgifter

 • Demokrati och det svenska rättssamhället

 • Rättssystemet i sverige

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: