Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi, jordens inre och yttre krafter

Skapad 2016-08-29 13:33 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vår jordyta förändras hela tiden. Hur såg den ut för flera miljoner år sedan och hur kommer den att se ut i framtiden? Varför blir det vulkaner, jordbävningar och tsunamis? Vårt klimat förändras. Varför gör det det? Hur kan vi påverka vårt klimat? Dessa och fler frågor kommer vi att besvara när vi ska jobba med geografi.
Grundskola 6 Geografi

Jorden och människan - vem påverkar vem?

Innehåll

Mål från Lgr11


Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Konkretiserade mål

Du kommer att få möjlighet att utveckla din:

 • kunskap om hur natur och människa formar jordytan
 • förmåga att resonera om hur dessa förändringar påverkar människor och natur
 • förmåga att använda geografiska begrepp på rätt sätt
 • kartkunskap
 • kunskap om geografiska namn
 • kunskap kring ämnesbegrepp

 

Arbetssätt

Vi kommer att: 

 • titta på filmer 
 • studera kartböcker
 • läsa och skriva faktatexter 
 • diskutera och resonera tillsammans i grupper
 • skriva i reflektionsboken
 • lära oss nya begrepp
 • arbeta i arbetshäfte
 • dramatisera
 • m.m.

 

 

Bedömning

Din förmåga att:

 • reflektera visar du bl.a. i din reflektionsbok och vid diskussioner
 • kommunicera visar sig bl.a. i grupparbeten, samtal och diskussioner
 • använda ämnesspecifika begrepp visar du i dina muntliga och skriftliga arbeten
 • att hantera information visar du bl.a. när vi arbetar med kartböcker och faktatexter


Din ämneskunskap blir tydlig när du slutligen skriver en sammanfattande text där du beskriver hur natur och människor formar jordytan och hur dessa förändringar i sin tur påverkar människor och natur.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: