Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2016-08-29 13:39 i Bodaskolan Älvkarleby
Klimatet förändras ju högre upp på fjället vi kommer och det måste djur och växter anpassa sig efter. Det ska vi få lära oss om.
Grundskola 5 Biologi NO (år 1-3)

 När man kommer upp till fjällen långt bort från trafik och hus är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser där man kan uppleva det, och därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla det vildmark är inte helt rätt. Människan har levt och använt naturen i fjällen under lång tid.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

 • kunna rita och förklara en näringskedja
 • Beskriva skillnaden mellan två barrträd
 • Beskriva ett sätt som människan påverkar naturen på fjällen

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

 • arbeta med boken Koll på NO
 • titta på filmer
 • gå ut i naturen

 

 

Såhär visar jag att jag kan

 • genom muntliga diskussioner om ämne
 • genom att lösa uppgifter i aktivitetsboken
 • genom att göra fältstudier och sedan göra en jämförelse

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning

Matriser

NO Bi
NO år 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara och beskriva
Tar hjälp av exempel för att förklara. Kan förklara vissa begrepp och termer.
Visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar. Använder begrepp och termer i beskrivningar.
Förklarar med hjälp av exempel som passar bra in i beskrivningen. Förstår och använder tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: