Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1

Skapad 2016-08-29 14:01 i Lorensberga F-3 Ludvika
Arbetsområde om rytmik, lyssnande, sång och ensemblespel.
Grundskola 1 Musik

Under året kommer du att få:
* lyssna på musik
* sjunga
* musicera tillsammans med dina klasskamrater
* delta i enkla dans- och sånglekar
* komponera rytmer på olika instrument.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att träna på att lyssna aktivt på musik, för att upptäcka ny musik.

Du kommer att klappa i samma tempo och med samma rytm som resten av gruppen för att känna vad du tycker passar.

Du kommer att träna på att delta i sång för att bli säkrare på tonerna.

Du kommer att prata om olika instrument och om vad du tycker och känner när du lyssnar på olika låtar.

Du kommer att få spela instrument tillsammans med resten av gruppen.

Du kommer att spela olika rytminstrument för att få prova hur olika slagverksinstrument låter och fungerar.

Du kommer att spela instrumenten bygelgitarr och ensträngad bas för att få prova hur två stränginstrument fungerar.

Du kommer att spela instrumentet melodika för att få prova hur ett tangentinstrument fungerar.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att :

* lyssna till olika sorters musik

* delta i sång- och danslekar

* delta i rytmikövningar med handklapp och rytminstrument

* sjunga sånger tillsammans

* prata om olika instrument

* berätta vad du tänker på när vi lyssnar på olika låtar

* spela instrument tillsammans med de andra i gruppen.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

* deltagande i sånger sjunger tillsammans i klassen

* deltagande i dans- och sånglekar

* deltagande i rytmikövningar med handklapp och rytminstrument

* aktivt lyssnande på olika sorters musik

* samtal om instrument och musikassociationer

* deltagande i övningar på olika instrument

 

Hur du får visa vad du kan:

Jag kommer berätta vilka lektioner jag bedömer det du kan. Alla andra lektioner är övningstillfällen.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: