Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och rutiner på strandgrodan, sång

Skapad 2016-08-29 14:01 i Pysslingen Förskolor Raus Förskola Pysslingen
I början av terminen har vi inskolningar, då är det viktigt med trygghet och rutiner. Barnen behöver känna igen rutinerna för att skapa trygghet.
Förskola

Innehåll

Vad jobbar vi med?

 Trygghet, rutiner, sång och musik

Varför jobbar vi med det? Syfte?

 Vårt syfte är att få ihop gruppen då vi har många inskolningar. Vi vill skapa ett lugn och trygghet. Barnen har visat ett intresse för våra sångsamlingar. Detta skapar också trygghet.

Hur kommer vi jobba med det?

Vi kommer att dela upp oss i små grupper så att alla barn känner att de blir sedda och att de får lära känna både personal och kompisar. Vi håller fasta rutiner och vägleder barnen i samlingar, matsituationer, rutiner i hall vid av- och påklädning samt vid vila. Vi är delaktiga i barnens lek och hjälper barnen i de dagliga rutinerna.

Vi hjälps åt att städa och hålla i ordning i vår miljö för att skapa lugn och ro. Detta lär barnen att hitta sakerna som de vill leka med. De blir medvetna om att våda och ta hand om saker, vår miljö och varandra.

I sången skapar vi trygghet och igenkännande. Det är lustfyllt och barnen lär sig språk och kommunikation. I början sjunger vi samma sånger och sedan bygger vi på med fler efterhand som barnen behöver nya utmaningar. Vi har en samlings-sång som vi sjunger i början av samlingen. Då kommer barnen och sätter sig och börjar att sjunga med. Vi sjunger den vid varje samling.

Vi kommer att arbeta med  detta hela året då det är viktigt att barnen känner trygghet och glädje när de är här.

Hur gick det?

Vi märker att barnen känner sig trygga, dem vet vad som ska hända under dagen. De vågar gå vidare och tar eget initiativ och ansvar i de olika rutinsituationerna. Vi har fokuserat mycket på de dagliga rutinerna. Vi uppmuntrar dem att bli mer självständiga. Och påminner om att man plockar undan efter sig. De stora som är mer trygga och bekanta med de dagliga rutinerna har visat de mindre barnen. 

Varför? Hur går vi vidare?

Vi har jobbat aktivt med de dagliga rutinerna för att hjälpa barnen att bli ännu mer trygga och självständiga. Vi som pedagoger har varit närvarade och hållit på rutinerna och handlett barnen, vilket har skapat trygghet i gruppen.

Vi kommer fortsätta uppmuntra barnen att ta mer ansvar i de olika rutinsituationerna efter mognad och förmåga.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: