Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rädda ägget

Skapad 2016-08-29 14:09 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 8 – 9 Teknik

Rädda ägget är ett projekt i ämnet teknik. Arbetet går ut på att bygga ett skydd som ska rädda ett rått ägg som släpps från cirka 4 meters höjd utan att förstöras.

Innehåll

Arbetsformer

Ni ska ingå i mindre grupper av elever som ska utarbeta en hållbar konstruktion för ert ägg. Ni kommer att få pröva och ompröva ert bygge för att kunna förbättra hållfastheten. Under tiden som arbetet pågår ska ni dokumentera de ändringar som ni gjort och hur ni har gått till väga när ni byggt er modell, ni ska även göra en enkel skiss som visar hur modellen ska se ut. Ni ska också kunna redovisa era tankar kring bygget och förklara konstruktionen av er modell och vilka för- och nackdelar det finns med valen ni gjort.

Beskrivning- Rädda ägget!  

Du och din grupp ska formge och tillverka något som skyddar ett (rått) ägg. 

Det ska klara ett fall från ungefär 4 meter. 

Uppdraget: Gruppen skall konstruera ett skydd som gör det möjligt att ett ägg kan kastas från övervåningen på gula huset på skolan och överleva utan att gå sönder. Ägget ska kunna tas ut från sitt skydd. 
 
Material - läraren tillhandahåller material under lektionen som du ska använda för att dämpa fallet. 

 Tid - 1 lektion att planera konstruktionen. 2 lektioner för att bygga. 1 lektion att skriva rapport. 
 
Utvärdering - du skall lämna in en teknikrapport med följande delar: 

 

Namn  

De som arbetat med projektet 

Hypotes -  
 
 

Vad tror du behövs för att skydda ägget och kommer din lösning att skydda ägget? 

Material -  
 

Vad har du använt för att bygga skyddet? Vilka verktyg har du använt i ditt bygge?  
 

Byggbeskrivning -  
 

hur gjorde du/ni när ni byggde äggskyddet? Gjorde ni några ändringar av er konstruktion.  

Resultat -   
 

Hur gick det med ägget? överlevde den? 

Diskussion -  

 

här skriver du följande saker 

 
-Vad kan ni förbättra i ditt bygge? 
-Skulle ni kunna spara på material? 
-Koppla om ni kan, äggskyddet med det du kan om krafter och hållfasthet.  

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Tk  E 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  C 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: