Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral

Skapad 2016-08-29 14:17 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I vårt dagliga liv ställs vi inför frågor där vi måste ta ställning till vad som är rätt och fel. Alla gör vi dagligen olika val som oftast har sin grund i de etiska regler man själv har. Dessa regler har uppkommit genom föräldrar, vänner, skola, kultur och religion. Ibland är svaren självklara vad som är rätt och fel, men ibland är det svårare att veta. Hur vi lever och handlar i olika situationer går under begreppen etik och moral.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Som grundmaterial har vi texter med tillhörande arbetsuppgifter (Gleerups  samt kompletteringsmaterial).

Genomgångar.

Diskussioner i mindre grupper och helklass.

Skrivuppgifter både enskilt och i grupp.

 

 Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionstid samt genom mindre skriftliga förhör. Förhören kommer att vara både oförberedda och förberedda.

Uppgifter

 • Tre frågor om etiska modeller.

 • Tre frågor om Etiska modeller

 • Tre frågor om etiska modeller.

 • Etiska frågor - fördjupning

 • Etik o Moral fråga 1-10

 • Djurens rättigheter

 • Etik o Moral fråga 1-10

 • Djurens rättigheter

 • Eget dilemma

 • Etiska frågor - fördjupning

 • Etiska frågor

 • Tre frågor om etiska modeller

 • ANDT

 • Två dilemmafrågor om droger

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: