Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karta och väderstreck

Skapad 2016-08-29 14:18 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 SO (år 1-3) Idrott och hälsa Svenska Bild

Att lära sig läsa en karta är som att lära sig att använda alfabetet. Det gäller att förstå tecken och omvandla den till information. Du ska få lära dig grunderna i att tolka kartor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att :

 • på ett enkelt sätt förstå och använda en karta
 • använda lägesord när du beskriver i tal och skrift
 • beskriva med hjälp av egen bild

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga:

 • att använda en karta
 • att använda lägesord när samtalar och skriver tex under, över, bakom, jämte, framför vid sidan av osv
 • att själv kunna rita en enkel karta
 • att använda begrepp som norr, söder öster och väster, atlas och jordglob

 

Hur :

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • jag läser din texter.
 • jag tittar på dina kartor som du ritat

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Både enskilt och i grupp
 • måla 
 • se på film
 • orientera

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Begrepp

Följande begrepp möter du i arbetsområdet:

 • väderstreck (norr, söder, öster, väster)
 • atlas
 • jordglob
 • kompassros
 • karta
 • karttecken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: