Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - bråk

Skapad 2016-08-29 14:21 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola F – 9 Matematik
Hur kan man tänka när man vill dela något rättvist? Är en tredjedel större eller mindre en en halv? Om detta och mycket mer ska vi få lära oss om i detta område som inom matematiken kallas bråk.

Innehåll

Du ska få lära dig att:

 • lösa problem med hjälp av matematik.
 • använda begrepp och förstå vad de betyder.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att lösa uppgifter. 

 

Hur ska du lära dig:

 • genomgångar i liten grupp och enskilt.
 • se olika exempel att lösa uppgifter på.
 • diskutera begrepp och testa använda dem själv.
 • räkna uppgifter enskilt och tillsammans med andra.
 • använda praktiskt material.
 • spela spel.

 

Du kommer bli bedömd på din förmåga att:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - bråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förmåga att lösa problem och välja metod och strategi.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Ny aspekt
Förmåga att använda sig av begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Förmåga att välja och använda sig av rätt metod.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla rutinuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: