Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO – Fysik

Skapad 2016-08-29 14:28 i Västerholm Grundskolor
I detta avsnitt kommer du att få arbeta med ljud, vad ljud är, hur du kan styra ljud och hur ditt öra uppfattar ljud (hörsel).
Grundskola 5 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att du ska :

 

 • Kunna förklara vad ljud är.
 • Kunna förklara skillnaden mellan en ton och buller.
 • Känna till begreppen infraljud och ultraljud.
 • Kunna förklara hur ljud förs vidare i olika material.
 • Kunna förklara hur ljud uppfattas av örat

Centralt innehåll

Vi ska arbeta med följande delar ur det centrala innehållet:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att titta på filmer som beskriver ljud och örat.
 • Vi kommer att ha genomgångar om ljud och örat.
 • Vi kommer att diskutera i helklass utifrån genomgångar och filmer.
 • Vi kommer att utföra praktiska undersökningar på hur ljud och örat fungerar.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att:

 • Delta aktivt i diskussioner.
 • Jobba med uppgifter som du får under lektionstid.
 • Kunna svara muntlig på frågor som du får under lektionstid.
 • Klara provet som du får i slutet av momentet. 

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: