Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På väg - ett trafiktema

Skapad 2016-08-29 14:32 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Tillsammans lär vi oss om hur vi ska uppträda på ett säkert sätt i trafiken, funderar över riskfyllda situationer och vad man ska tänka på där. Vi inriktar oss på att gå och cykla. Vi kommer att avsluta temat genom att vara ute på skolgården och träna / visa upp vad vi har lärt oss.
Grundskola 2 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Tillsammans lär vi oss om hur vi ska uppträda på ett säkert sätt i trafiken, funderar över riskfyllda situationer och vad man ska tänka på där. Vi inriktar oss på att gå och cykla. Vi kommer att avsluta temat genom att vara ute på skolgården och träna / visa upp vad vi har lärt oss.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 • Känna till riskfyllda platser och situationer och veta hur man uppträder trafiksäkert där.

 • Kunna några viktiga trafikregler.

 • Veta hur du och din cykel ska vara utrustad i trafiken.

Läroplanen:

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Undervisningens innehåll: Vad?

Ur läroplanen:

 •  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt
SO 1-3
 • Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang

 • Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva på dator.

Undervisningens innehåll: Hur?

Introduktion med promenad där olika riskfyllda situationer spelas upp framför eleverna, cyklist och gångare som gör rätt och fel. Detta gör vi för att väcka elevernas tankar kring detta tema. Efteråt diskuterar vi vad som var rätt och fel i de olika situationerna. Vi presenterar målen för eleverna. Eleverna får sedan i uppgift att rita en karta över sin egen skolväg, märka ut riskfyllda situationer/platser och samtala om dem (hemuppgift). I skolan får de sedan i text beskriva sin skolväg, riskfyllda situationer samt vad man ska tänka på. Vi tittar på filmen Gatsmart-korsa gatan och diskuterar den. Vi tittar på en bild  men en korsning i häftet Samsas i trafiken. I grupper får eleverna skriva ner vad fotgängare, cyklister och bilister ska tänka på. Vi tittar på två filmer om cykling och säker cykel: Gatsmart och Cykeldetektiverna (trafikkalendern). Utifrån dem diskuterar vi vikten av att använda hjälm och hur en säker cykel ska se ut. Vi tittar på olika relevanta trafikmärken och pratar om vad de betyder. Under arbetets gång tar vi upp olika regler som är relevanta och viktiga för eleverna att kunna. Vi sammanfattar genom att titta på en PP från Lektion.se Säker i trafiken. Eleverna får utifrån målen parvis göra planscher där de ger exempel på vad de har lärt sig genom att rika och skriva. Temat avslutas med att vi har olika cykelstationer på skolgården med en teknikbana, cykellek, kort cykeltur runt skolgården med trafikmärken, samt kontroll om cykeln är säkert utrustad.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Ur läroplanen:

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Bedömning

 Bedömning sker kontinuerligt under temats gång genom samtal och iakttagelser då barnen pratar, ritar och skriver, samt  när vi sammanfattar temat i slutet utifrån ´målen. Eleverna gör planscher. Vid cykelstationerna har vi även möjlighet att se vad de har lärt sig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: