Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning, årskurs 4.

Skapad 2016-08-29 15:08 i S:t Jörgens skola Helsingborg
.
Grundskola 4 Matematik

Vi inleder årskurs 4 med att beröra det största matematiska området i enighet med det centrala innehållet från LGR 11, nämligen taluppfattning och tals använding

Taluppfattning, att förstå tals betydelse, relationer och storlek, är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. I detta arbetsområde ska du få möta tal i olika situationer, utforska och undersöka tal m.m. för att utveckla din förståelse för naturliga tal. Vi kommer även att beröra decimaltal, negativa tal och bråktal genom att förstå deras inbördes relation.

Vi kommer även att beröra vårt positionssystem och olika uträkningar kring de fyra räknesätten. 

Innehåll

Förmågor att utveckla:

I detta arbetsområde ska du lära dig: 

 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt (ental, tiotal, hundratal, tusental)
 • kunna positionernas namn för decimalttal (tiondel och hundradel) samt kunna räkna med det
 • decimaltal: sätta ut på en tallinje, kunna läsa, skriva och säga tal med två decimaler i sammanhang med pengar och viss mått
 • läsa och skriva tal i talområdet 0-10000
 • storleksordna tal
 • avgöra om ett tal är udda eller jämnt
 • kunna skriva tal i bråkform och läsa ut när de står skrivna. 
 • tal i bråkform 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10 och 1/1

 

 • Underhålla och färdighetsträna subtraktion och addition - tabellerna.
 • Huvudräkningsstrategier
 • Underhålla algoritmräkningar i subtraktion och addition med övergångar
 • Kunna alla tabeller 0-10 och underhålla denna kunskap i multiplikation och division
 • Se mönster i multiplikation, ex. 6 x 5 = 30 och 6 x 50 = 300. 
 • Se sambandet mellan division och multiplikation
 • Kort division utan rest
 • Multiplikation enklare algoritmer (uppställningar)
 • Kunna använda multiplikation och division när du löser textuppgifter.

 

Vi kommer utifrån dessa matematiska kunskaper utveckla följande förmågor:

- Problemlösning
- Begrepp
- Metod
- Kommunikation 
- Resonemang

Det är dessa fem förmågor som du kommer att bedömas utifrån och återfinns i en bedömningsmatris längre ner.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Så här arbetar vi:

Muntliga genomgångar

Matematiska diskussioner i form av EPA - metoden (enskilt, par, alla)

Enskilt arbete/färdighetsträning i bl.a. i våra böcker Matteborgen och Formula. 

Praktiskt arbete i smågrupper eller par i Matematikverkstaden

Gemensam och enskilda problemlösningar

Spel 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Bedömning:

Dina kunskaper kommer att bedömas efter din aktivitet och delaktighet i gemensamma diskussioner och problemlösningar. 


Efter avklarat arbete kring taluppfattning och tals användning så kommer du att göra uppgifter kring ämnesområdet i "Tummen upp" som är en kartläggning från LGR 11. Där kommer du dels arbeta med uppgifter på egen hand men även träna på att kommunicera och resonera med dina kamrater. Dessutom kommer du att få chansen att självskatta dina matematiska förmågor kring området.


Matriser

Ma
Taluppfattning

På god väg
Uppnått
Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt (ental, tiotal, hundratal och tusental)
Kunna positionernas namn för decimaltal (tiondel och hundradel) samt kunna räkna med det
Placera ut decimaltal på tallinje
Läsa och skriva tal i talområdet 0-10 000
Storleksordna tal 0-10.000
Avgöra om ett tal är udda eller jämnt
Kunna skriva tal i bråkform och förstå innebörden av bråktalet
Tal i bråkform 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 och 1/10
Underhålla subtraktion och addition genom huvudräkning 0-200
Underhålla algoritmräkningar i subtraktion och addition med övergång
Kunna multiplikation och divisions tabellerna 0-10
Se mönster i multiplikation och division, ex 6 x 5 = 30 och 60 x 5 = 300
Sambandet mellan division och multiplikation
Kort division utan rest
Multiplikation enklare algoritmer (uppställning)
Kunna använda multiplikation och division när du läser textuppgifter

Förmgågor

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
På god väg
Uppnått
Problemlösning
Du behöver hjälp med att förstå problemet och finna information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå, samt välja den viktigaste informationen för att kunna lösa problemet.
Förstå problemet på egen hand och väljer oftast den lämplig information för att lösa problemet.
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet.
Begrepp
Du har svårt att använda ett matematisk språk. Du har svårt att förklara vad olika matematiska begrepp betyder. Du har svårt att se begreppen höra ihop.
Du kan använda enkla, kända begrepp men säger ibland fel. Du kan förklara lite om vad olika matematiska begrepp betyder. Du kan berätta hur något begrepp hör ihop.
Du är säker på kända och enkla begrepp Du kan oftast förklara vad olika matematiska begrepp betyder. Du kan förklara hur många begrepp hör ihop.
Du är säker på och kan förklara matematiska begrepp. Du använder både nya och gamla begrepp på ett nytt sätt. Du kan förstå hur svårare begrepp hör ihop.
Metod
Du behöver hjälp med att välja strategier och metoder. Du behöver hjälp att utföra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du väljer metoder som kan fungera med lite hjälp. Dina beräkningar och kan innehålla fel men får ofta fram ett svar som är nära den korrekta lösningen
Du har en struktur i den metod som kan utvecklas. Du kan för det mesta utföra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter på ett korrekt sätt.
Du väljer effektiva och generella metoder. Du visar säkerhet när det gäller att utföra enklare beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kommunikation
Behöver stödfrågor för att redovisa
Den muntliga redovisningen går att följa med vissa delar saknas
Den muntliga redovisningen är tydlig.
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg.
Resonemang
Du har svårt att ställa frågor, berättar hur du tänker eller förstå och kommentera andra argument.
Du kan ställa enklare frågor, hjälpa till att komma med argument samt förstå och kommentera delar av andras redovisningar
Du kan ställa frågor, framföra enkla argument samt kommentera andra redovisningar och på så sätt bidra till bra diskussioner.
Du kan ställa följdfrågor, framföra egna argument och kommentera andras redovisningar och på sätt bidra till en djupare diskussion i klassen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: