Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Ipad-fodral

Skapad 2016-08-29 15:35 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Det är spännande att upptäcka symaskinens alla fördelar. När jag behärskar symaskinen kan jag sy många fina saker som jag behöver i vardagslivet, att ha ett fodral till ipadent.ex.
Grundsärskola 3 – 6 Slöjd
...

Innehåll

"Det är spännande att upptäcka symaskinens alla fördelar. När jag behärskar symaskinen kan jag sy många fina saker som jag behöver i vardagslivet, ett fodral till ipaden t.ex.

Syfte/förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
 • Sl
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Centralt Innehåll

För att du skall nå målen krävs att du förstår följande som vi går igenom på lektionerna:

• Symaskinens säkerhetsföreskrifter

• Principen för hur symaskinen fungerar

 

Med hjälp av de kunskaper du får ska du:

• Sy ett fodral till ipaden.

För att nå målen måste du göra följande:

• Vara delaktig i genomgångar
  Använda olika instruktioner

• Våga prova på, göra fel och göra om- ompröva beslut

Efter avslutat arbete kommer jag att bedöma hur väl din förmåga är att:

• Hantera symaskinen

• Slutföra arbetet väl och redovisa på www.slojd.nu/slojda

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
 • Sl  E 6
  Utifrån syftet och någon miljöaspekt medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
 • Sl  E 6
  Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
 • Sl  E 6
  Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
 • Sl  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: