Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO läsåret 2016/2017, år 1

Skapad 2016-08-29 15:43 i Ljungskileskolan Uddevalla
Planering för läsåret 2016/2017 för klass 1A, 1B och 1D.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Samhällskunskap, geografi, religion och historia. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Innehåll

Koppling till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Trafiken

Veta hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt i vår närmiljö.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Normer och regler

Du ska få utveckla din förmåga att förstå och försöka handla postitivt i frågor gällande, gott och ont, rätt och orätt, kamratskap och demokrati.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Några högtider och berättelser inom kristendomen

Du ska känna till några högtider och berättelser från kristendomen.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Miljö

Du ska få kännedom om, vikten av att källsortering och återvinning är viktig för vår natur och livsmiljö.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: