Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO läsåret 2016/2017, år 1

Skapad 2016-08-29 15:47 i Ljungskileskolan Uddevalla
Planering för läsåret 2016/2017 för klass 1A, 1B och 1D.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Ur LGR11

Innehåll

Året runt i naturen

• Eleverna skall kunna månaderna i rätt turordning, och veta vilka månader som hör till vilken årstid.
• Eleverna skall kunna sitt eget födelsedatum.
• Eleverna skall till utseende och storlek känna till de vanligast förekommande djuren i den svenska naturen, något om hur de lever och hur deras spår (fotavtryck och spillning) ser ut.
• Eleverna skall till utseende och namn känna till de vanligast förekommande fåglarna i den svenska naturen, samt skilja på stann- och flyttfåglar.
• Eleverna skall till utseende och namn känna till de vanligast förekommande träden i den svenska naturen.
• Eleverna skall till utseende och namn känna till de vanligast förekommande svamparna i den svenska naturen.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Material och ämnen i vår omgivning

• Vi arbetar med vattnets tre former.
• Vi samtalar om skillnader mellan salt och sött vatten (ex. dricksduglighet, ytspänning).

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Metoder och arbetssätt

• Vi skall med experiment visa vattnets tre former (gas, flytande och fast).
• Vi går ut och tittar på de olika träden, och dokumenterar resultaten med text och bild.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

NO
NO läsåret 2016/2017, år 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Året runt i naturen
• Jag vet att jorden snurrar runt solen.
• Jag vet att det tar ett år för jorden att snurra runt solen.
• Jag vet varför vi har årstidsväxlingar.
• Jag vet att ett år har tolv månader och vilken månad jag själv fyller år i.
• Jag kan alla tolv månader i rätt ordning.
• Jag vet vilka månader som hör till vilken årstid.
• Jag kan namnge några av våra vanligaste svenska vilda djur.
• Jag kan någon fakta om ett djurs levnadssätt, utseende, spår och spillning.
• Jag kan någon fakta om flera djurs levnadssätt, utseende, spår och spillning.
• Jag kan några fågelnamn, samt vet att fåglar lägger ägg.
• Jag kan identifiera någon fågel och vet om det är en stann- eller flyttfågel.
• Jag kan identifiera några fåglar och vet om det är en stann- eller flyttfågel.
• Jag kan namnge några av våra vanligaste svenska träd.
• Jag kan känna igen ett av våra vanligaste svenska träd med hjälp av löv eller stam.
• Jag kan känna igen några av våra vanligaste svenska träd med hjälp av löv eller stam.
• Jag kan namnet på några vanliga svampar.
• Jag kan namnet på några av svampens delar.
• Jag kan skilja på taggsvampar, skivlingar och soppar.
Material och ämnen i vår omgivning
• Jag vet att vatten blir till is när det fryser.
• Jag vet att vattnet kan ha olika former.
• Jag kan vattnets tre former.
• Jag kan skillnanden mellan sött och salt vatten.
• Jag kan skillnaden mellan sjöar och hav, samt sött och salt vatten.
• Jag kan skillnaden mellan sjöar och hav, sött och salt vatten och några av vattnets drick- eller flytegenskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: