Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska läsåret 2016/2017, år 1

Skapad 2016-08-29 15:56 i Ljungskileskolan Uddevalla
Planering för läsåret 2016/2017 för klass 1A, 1B och 1D
Grundskola 1 Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. Ur LGR11

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i engelska ska eleverna utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Mål

Vi kommer genom undervisningen i engelska att arbeta mot att eleverna utvecklar sin förmåga att:
• förstå talad engelska.
• formulera sig och kommunicera i tal.

Arbetsformer

I år 1 kommer vi att träna på att samtala på engelska i mycket enkel form. Eleverna kommer att lära sig vardagsnära ord och enkla fraser. Detta gör vi tillsammans i stor grupp, genom att se på program med engelskt tal, genom språklekar och genom att sjunga sånger på engelska. Betoningen ligger på att eleverna ska få mycket träning i att tala- och lyssna på engelska i enkla sammanhang.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:
• din förmåga att förstå talad engelska.
• din förmåga att själv göra dig förstådd på engelska.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: