Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2016-08-29 16:50 i Liljansskolan Falun
Läs- och skrivinlärning samt tala-lyssna i åk 1 baserat på Nya språket lyfter
Grundskola 1 Svenska

Under läsåret kommer du att få jobba med bokstavsinlärning. Du ska lära dig hur bokstäverna formas - hur de skrivs, både stora och små (versaler och gemena) och kunna skriva enkla ord. Du ska känna igen alla bokstäverna och veta vilket bokstavsljud som hör till vilken bokstav. Du ska lära dig att läsa enkla ord och korta meningar. Du ska du känna igen några vanliga ord (ordbilder). Du ska kunna berätta om några händelser, upplevelser eller historier du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta något du hört.

Innehåll

Kursplanens syfte

 • Du ska få intresse för bokstäver och det skrivna språket.
 • Du ska öka din språkliga medvetenhet.
 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Ditt intresse för böcker ska öka.
 • Du ska utveckla ditt kunnande att samtala i grupp.
 • Du ska få möjlighet att reflektera över din egen lärprocess.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Du ska utveckla- konkretisering av syfte

Du ska utveckla din förmåga att:TALA/LYSSNA
¤ uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav.
¤ berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt.
¤ förstå instruktioner och utföra dem.LÄSA
¤ känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
¤ läsa enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, men, har, är
¤ läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.SKRIVA
¤ skriva stora och små bokstäver
¤ använda stor boktav och punkt
¤ skriva enkla ljudenliga ord t ex; ros, sol, säl, vas
¤ skriva enkla texter till bilder.
¤ kunna alfabetet
¤ skriva sådant du varit med om/upplevt i t ex Jag-boken

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att:

TALA/LYSSNA
¤ Berätta regelbundet om vardagliga händelser, vad man upplevt, läst, sett och lärt.
¤ Förstå och utföra instruktioner.

LÄSA
¤ Träna språkljuden och koppla dem till rätt bokstav.
¤ Lära oss enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, har, är
¤ Läsa enklare och ljudenliga texter och förstå innehållet
¤ Ha högläsning och samtala om olika texter.
¤ Läsa i läsgrupp

SKRIVA
¤ Öva bokstavsformer.
¤ Skriva enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, har, är
¤ Skriva enkla texter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kommer att bedöma/dokumentation

Se matris: Nya språket lyfter

I matrisen följer vi elevens språk-, läs- och skrivutveckling.

Avstämning A samspelar med de konkreta målen för årskurs 1,

avstämning B med årskurs 2

och avstämning C med kunskapskraven för åk 3.

Avstämning D är första avstämningen på väg mot kunskapskraven i åk 6


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: