Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstens första mål. Vi-grupp

Skapad 2016-08-29 17:35 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE:

Att få ihop en vi-grupp där barnen har går ifrån ett jag till ett vi.

Att få ihop en gemenskap där barnen och pedagogerna lär sig respektera varandra, lära av och med varandra och har roligt tillsammans.

Innehåll

Strävansmål:

  • Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi utmanar/utvecklar barnens grund förmågor som är:

Förstå - Vikten av att vara en vi-grupp

Värdera - att uppskatta värdet av att ha en gemenskap och ha roligt tillsammans

Skapa - förutsättningar att få en gemenskap

Analysera - vad gjorde vi bra/mindre bra

Minnas - skapa fina gemensamma minnen

Tillämpa - Vi väcker barnens vidare intressen för utveckling - Vi utmanar barnen att tänka vidare.

Utforska/väcka - Vi utmanar/väcker barnens intressen och tar reda på saker tillsammans.

Barnen är objektet. Det är barnens förmågor vi lyfter fram.

 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Genom att genomföra aktiviteter i helgrupp skapas en gemenskap där vi kan lära oss av varandra och det vi inte vet tar vi reda på tillsammans.

Barn som är trygga med varandra och pedagoger lyfter varandra både känslomässigt och kunskapsmässigt. På detta vis blir de tryggt och roligt att lära sig nya saker.

Pedagogerna är projektledare och vi delar på ansvaret genom att använda våra egna förmågor. Barnen är deltagare, men det är deras intressen som visar vägen.

Vi försöker att vara ensamma tillsammans. Genom att gå iväg från gården på promenader, utflykter mm. Vi leker strukturerade lekar tillsammans på gården och under våra utflykter.

Vårt lärande är ständigt närvarande från att barnen kommer på morgonen tills att barnen går hem. Genom att ständigt fråga varför.

Förberedelser:

Vi använder IT/tekniken som finns på förskolan: Dator, paddor, kanon, skärm, tv mm.  Vi använder också materialet som finns på avdelningen. Vi skapar från lärappar, idéer från nätet mm.

På våra utflykter har vi med oss fallskärmen, boll och lekboken.

 

Aktiviteter:

Vi använder gruppstärkande aktiviteter. Allt som kan användas i grupp försöker vi att göra. Vi använder spel och lekar där vi kan vara många.

Efterarbete:

Lärloggar, checkpoints, dokumentation/blogg

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: