Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2016-08-29 18:29 i Håksbergs skola Ludvika
Under hösten arbetar vi med materialet Favorit matematik 3a.
Grundskola 3 Matematik
Vet du vad en algoritm är? Kan du tala om hur många deciliter det går på en liter? Kan du berätta vilket räknesätt man använder när man delar? Kan du göra ett stapeldiagram?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din kommunikativa, begreppsliga, metakognitiva och analytiska förmåga att:

 • kunna talens uppbyggnad upp till 1000 (ental, tiotal, hundratal och tusental)
 • kunna räkna addition och subtraktion 0-200 med tiotalsövergång
 • kunna ha förståelse för hur multiplikation är uppbyggt (tabell 2-5)
 • kunna ha förståelse för hur division är uppbyggt
 • uppskatta och jämföra inom vikt, volym och längd
 • kunna beskriva och namnge geometriska figurer (cirkel, rektangel, kvadrat, triangel, kon, kub, klot, cylinder, rätblock)
 • kunna avläsa klockan analog tid
 • kunna avläsa en termometer
 • kunna ge förslag på hur man löser matematiska problem
 • kunna göra och avläsa olika digram

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • arbeta med läromedlet Favorit matematik
 • arbeta enskilt och i grupp
 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar
 • arbeta praktiskt med konkret material 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda de begrepp som anknyter till arbetsområdet.
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • använda olika matematiska uttryck för att diskutera.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan dels när du arbetar i boken, vid muntliga diskussioner och dels genom diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Kapitel 1
talen 0-1000
addition och subtraktion med uppställning
växling över 0
uppställning med flera termer
Kapitel 2
sambandet addition och multiplikation
multiplikationstabellerna 2-9
kommutativa lagen vid multiplikation
multiplicera med 10 och 100
Kapitel 3
prioriteringsregeln
strategier för problemlösning
multiplikatiom med uppställning
Kapitel 4
delningsdivision och innehållsdivision
att skriva division
division med rest
sambandet multiplikation och division
proportionalitet
skala
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: