Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 5.

Skapad 2016-08-29 19:25 i Skallbergsskolan Västerås Stad
En planering som är kopplad till Eldorado 5
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Lgr11

Elevdel

Uppgifter

 • Taluppfattningstest 2 - resultat

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik årskurs 4-6

Genom undervisning i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Insats krävs för att nå målet
Du har grundläggande kunskaper
Lösa problem
 • Ma
Jag löser enkla problem på ett delvis fungerande sätt och med stor anpassning till innehållet.
Jag löser enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt och med förhållandevis god anpassning till innehållet
Använda matematiska begrepp
 • Ma
Jag har delvis grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i välkända sammanhang.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i bekanta sammanhang.
Använda matematiska metoder
 • Ma
Jag kan delvis välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med stor anpassning till sammanhanget och med ett tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda förhållandevis goda matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Kommunicera
 • Ma
 • Ma
Jag kan delvis redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag kan delvis föra och följa matematiska resonemang som till viss del för diskussionen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett lämpligt sätt. Jag kan föra och följa matematiska resonemang som för diskussionen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: