Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektromagnetism

Skapad 2016-08-29 19:39 i Österbyskolan Östhammar
Grundskola F – 9
Elektromagnetism har och har haft stor betydelse i vårt samhälle. Vi ska bygga några enkla konstruktioner för att visa hur viktigt det är.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Under den här terminen ska du, tillsammans med en kamrat, efter instruktion tillverka och beskriva några tekniska uppfinningar som bygger på elektromagneter och elektromagnetism. Efter att ha tillverkat ett föremål så ska du göra en skriftlig teknisk beskrivning. Du ska även se minst en film om den historiska utvecklingen av bland annat telegrafen och fundera över varför den utvecklades och vilken betydelse den hade när den användes.

 

Det finns möjlighet att bygga 4 olika konstruktioner:

Telegraf

Högtalare

Ringklocka + strömbrytare

 

 

Bedömning

Jag bedömer hur du får arbetet att gå framåt på lektionerna.

Hur väl du kan beskriva hur de olika delarna samverkar i din muntliga redogörelse samt din skriftliga beskrivning.

Hur väl du resonerar runt drivkrafterna i teknikutvecklingen.

 

Uppgifter

  • Telegrafens betydelse

Matriser

Teknik Elektromagnetism

E
C
A
,
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: