Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-08-29 19:44 i Blötbergets skola Ludvika
Grundskola 1 Matematik

Vet du hur många siffror vi har i vårt talsystem?

Vet du vad det här = tecknet betyder?

Vet du vad 2+3 blir?

Kan du rita ett eget mönster?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna berätta vad siffran heter och koppla den till rätt antal (1-12)
 • kunna dela upp talen 0-10
 • kunna räkna addition och subtraktion 0-5
 • kunna förstå likhetstecknets betydelse
 • kunna begrepp (t ex större än, mindre än, fler, färre)
 • kunna fortsätta ett geometriskt mönster
 • kunna samtala om stapeldiagram
 • kunna göra och berätta egna räknesagor
 • kunna använda tallinjen 0-20

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • arbeta med Favorit matematik
 • lärarledda genomgångar
 • arbeta enskilt och i grupp
 • arbeta praktiskt
 • arbeta med konkret material
 • arbeta med dator och ipad
 • arbeta med stenciler och extra böcker
 • spela spel

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda dig av skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-5 i addition och subtraktion
 • använda likhetstecknet på ett fungerande sätt
 • lösa enkla problem
 • följa ett matematiskt mönster
 • använda tallinjen
 • använda begrepp
 • delta i samtal och diskussioner

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa muntligt och skriftligt vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1 A

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Kapitel 1
Sambandet mellan antal och tal 0-10
Talen 0, 1, 2, 3. Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Tallinjen
Lika med, mindre än, större än
Fler, färre, lika många
Kapitel 2
Att skriva och räkna addition
Talen 4, 5.Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Räkne-berättelser
Att skriva och räkna subtraktion
Pengar, enkronan och femkronan. Att skriva kr i addition och subtraktion
Kapitel 3
Talen 6,7, 8. Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Kommutativa lagen i addition tex. 2+3 = 5 3+2 = 5
Sambandet addition och subtraktion tex. 3+4 = 7 4+3 = 7-4 = 3 7-3 =
Att kontrollera subtraktion genom addition tex. 7-4 = 3 3+4 = 7
Additioner och subtraktioner med flera termer tex 2+1+3=6
Kapitel 4
Talen 9, 10. Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Öppen utsaga, Vilken term fattas? tex 5+ __=7
Tiokompisar
Att skriva additioner och subtraktioner
Sambandet mellan uppdelning och vilken term som fattas
Kapitel 5
Talen 11, 12 och deras uppdelning
Diagram. Att göra och tolka.
Blandat
Mönster
Tangram
Rita av enkla figurer
Problemlösning
Huvudräkning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: