Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap och Sveriges geografi ht-16

Skapad 2016-08-29 20:37 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Geografi
Du ska få lära dig att hitta på kartan och att hitta i kartböcker. Du ska få lära dig mer om Sveriges geografi.

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

Du kommer att få lära dig hur Sverige ser ut och var olika viktiga platser finns någonstans. Du kommer att få lära dig om olika sorters kartor och hur man hittar på en karta och i en kartbok. Du kommer också att få lära dig ord och begrepp som man använder i ämnet geografi.

 

Hur kommer vi att göra?

Vi kommer att titta på Geografens testamente: Sverigeresan i 8 delar och samtala om det som tas upp i varje avsnitt samt repetera med hjälp av skriftliga och muntliga uppgifter.

Vi kommer att arbeta tillsammans med hjälp av ett kartkunskapshäfte där vi får lära oss geografiska ord och begrepp samt tränar förmågan att hitta i kartböcker och på kartor. Vi kommer att arbeta med olika sorters kartor som finns i häftet och vi kommer att samtala om det som kartkunskapshäftet tar upp.

 

Hur vet du att du lärt dig det du ska?

Bedömning kommer att ske allteftersom du arbetar med dina uppgifter och i samtalen vi har. Du kommer att få skriva ett test för att visa vad du lärt dig. Efter testet kommer jag att prata med dig om vilka kunskaper jag ser att du visat mig och efter det kommer du att få tid att bygga på dina kunskaper ytterligare.

 

 

 

Uppgifter

 • Geografens testamente - Sverigespelet

 • Seterra

 • Geografens testamente - Sverigespelet

 • Kunskapsstjärnan

 • Seterra

 • Kunskapsstjärnan

 • Uppgifter till Geografens testamente, Sverigeresan

 • Kartkunskap, häfte

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Bedömningsmatris i geografi åk 4-6 Sinntorpsskolan

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Natur- och kulturandskap
.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: