Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Salut! Franska år 7 ht 16

Skapad 2016-08-29 21:19 i Torpskolan Lerum
Planering med utgångspunt i Chez Nous 2 kapitel 1a-c. Repetitionsavsnitt.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi repeterar; vardagliga fraser för att presentera sig själv och andra, siffror, grammatik (un/une, verben avoir/être/aller).Ställa vardagliga frågor.

Innehåll

Undervisning - vad och hur

Vi tar hjälp av kapitel 1a-c i Chez Nous, strömmande program, lekar etc och repeterar vardagliga fraser för att presentera sig själv och andra, siffror, grammatik (un/une). Lär oss om verb och att böja verben avoir/être/aller i presens (nutid) och att använda dem i enkla meningar. 

Vi har alltid läxor till torsdagar som förhörs på något sätt (muntligt, skriftligt eller annat)

 

 Bedömning - vad och hur

I läxförhören förhörs olika moment som t ex verb, siffror, ord, översättningsmeningar, dictée etc

 I slutet av arbetsområdet visar du dina kunskaper när det gäller muntlig och skriftlig förmåga i två olika uppgifter.

 

 • Muntlig uppgift; du berättar kortfattat och i enkel form om en person (namn, ålder, ort, djur, syskon, intresse ) 
 • Skriftlig uppgift; du skriver en kort text där du presenterar dig själv (berättar så mycket du kan).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk 7-9 (delar av kunskapskraven)

E
C
A
Produktion:
Tala
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Skriva
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: