Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur i Sverige och världen

Skapad 2016-08-29 21:44 i Viksängsskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Samhällskunskap

Innehåll

Varför ska vi jobba med detta?

Demokrati är inte något självklart utan är någonting som vi ska vara rädda om. Demokrati handlar inte bara om rättigheter utan kräver också vissa saker av oss för att den ska fungera. Här krävs kunskap för att veta vad och hur vi kan vara med och påverka.

Vilka kunskaper ska vi lära oss och vilka förmågor ska vi utveckla?

Efter arbetsområdets slut förväntas eleven ha kunskaper om:

 • vad som kännetecknar en demokrati samt kunna ge exempel på olika former av demokrati
 • vad som kännetecknar en diktatur samt kunna ge exempel på olika former av diktatur.
 • ge exempel på hur man som privatperson kan vara med och påverka i en demokrati
 • uppkomst och grunderna i de tre stora ideologierna, socialism, liberalism och konservatism
 • våra 8 riksdagspartiers kopplingar till de olika ideologierna.
 • Sveriges fyra grundlagar
 • några styrelseskick i olika länder i världen

Efterarbetsområdets slut förväntas eleven ha utvecklat sin förmåga att:

Begreppsförmåga:

 • att förstå och använda sig av begrepp kopplade till ämnet,

Demokrati, diktatur, republik, monarki, direkt demokrati, representativ demokrati rättsäkerhet, majoritetsbeslut, offentlighetsprincip, censur, opinionsbildning, mänskliga fri- och rättigheter, ideologi, grundlag, politik, parti

 

Analysförmåga:

 • jämföra demokrati och diktatur, olika ideologier, olika partier och statsskick i olika länder med varandra
 • kunna beskriva fördelar och nackdelar med olika former av demokrati
 • kunna se samband mellan partiers åsikter och ideologier
 • Fundera över hur individer pch grupper kan påverka samhället

 

Hur ska vi jobba?

 1. Genomgångar samt diskussioner i mindre grupper och i helklass
 2. Arbete med texter, begrepp  och frågor i SOS Samhälle
 3. Prov och läxförhör
 4. Fördjupningsarbete om statsskick i olika länder
 5. Lyssna på presentationer om statsskick i världen
 6. Följa med i USA valet genom att se på Nyheter och diskutera

 

Hur kommer detta bedömas?

 • Skriftligt läxförhör och ett prov på de olika begreppen och analysfrågor.

 • Diskussionsuppgifter om Makt och påverkan.

 • Fördjupningsarbete om Statsskick i olika länder som redovisas för klassen.

 

Uppgifter

 • Planering och uppgifter

 • Gruppuppgift vecka 35

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Demokrati /Diktatur matris Viksäng

Förmåga

E
C
A
1. Begrepp
Du förstår och kan använda ämnesspecifika begrepp som tex demokrati, censur, grundlagar, ideologi, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter.
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett relativt väl fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
2. Analys
Du gör jämförelser/analyser. T ex genom att: - Se likheter och skillnader mellan demokrati och diktatur samt mellan olika ideologier - Beskriva samband mellan ideologier och partier samt mellan politik och individers situation - Förklara orsaker och konsekvenser av olika styrelseskick - Växla mellan olika perspektiv t ex när du beskriver hur individer och grupper kan påberka samhället -Använda begrepp i rätt sammanhang
På ett enkelt sätt.
På ett utvecklat sätt. Dina resonemang är relativt utvecklade och relativt väl underbyggda med fakta och exempel.
På ett välutvecklat sätt. Dina resonemang är välutvecklade och väl underbyggda med fakta och exempel.
3. Att hantera information
Du visar att du t ex kan: - Söka information om länders politik och statsskick - Samla information - Strukturera/sortera information - Avgöra källors användvändbarhet/trovärdighet - Källhänvisning
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett relativt väl fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
4. Kommunikativ förmåga
Du visar att du t ex kan: - Utrycka egna åsikter och ståndpunkter - Motivera dina åsikter genom att ge exempel
På ett enkelt sätt och till viss del underbyggt sätt.
På ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt.
På ett välutvecklat och väl underbyggt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: