Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva läsåret 16/17

Skapad 2016-08-29 22:01 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Svenska

Du kommer under höstterminen träna på att skriva olika texttyper. Du kommer att träna på att ge och få respons på dina texter. När du skriver tränar du på språkets struktur med handstil, stavning samt att sätta ut skiljetecken.

 

Innehåll

Bedömning - vad och hur


Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att skriva olika typer av texter utifrån givna instruktioner.
 • din förmåga att skriva med fin handstil, stava vanliga ord rätt samt använda skiljetecken på ett korrekt sätt.
 • din förmåga att söka fakta ur en källa och skriva en enkel faktatext.
 • din förmåga att ge respons utifrån en mall samt att förbättra dina texter utifrån respons från kamrater/pedagog.Hur:

 • Jag läser dina texter.
 • Jag läser den kamratrespons du gett.
 • Jag ser om du bearbetat din text efter respons.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din kunskap kring olika texttyper och få stödstrukturer kring hur du ska skriva dessa.

Undervisning och arbetsformerExempel:
Så här kommer vi att arbeta:

 • Jag ger modeller för hur olika texttyper ser ut.
 • Du planerar dina texter.
 • Du skriver texter.
 • Du ger och får respons.
 • Du bearbetar din text efter respons.
 • Du målar bilder till dina texter.Begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: