Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4 A

Skapad 2016-08-30 06:17 i Irstaskolan Västerås Stad
Vi arbetar med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln, multiplikation, division, taluppfattning, statistik och algebra.
Grundskola 4 Matematik

Favoritmatematik 4 A

Vi arbetar med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln, multiplikation, division, taluppfattning, statistik och algebra.

Innehåll

Taluppfattning och tals användning

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och även ha gemensamma diskussioner för att lära oss de olika strategier som vi kan använda oss av för att lösa uppgifter på bästa sätt.

Du kommer efter varje avslutat matematikpass få ta hem boken och repetera det vi jobbat med.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser

Ma

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Addition
Du behärskar att göra uträkningar med addition.
Subtraktion
Du behärskar att göra uträkningar med subtraktion
Multiplikation
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till tians tabell.
Division
Du kan göra enklare uträkningar i huvudet med hjälp av division. Ex. !6/4 = 4
Multiplikationstabeller
Du ska kunna skriva 6+6+6 som 3 * 6 eller 4*5 som 5+5+5+5.
Multiplikation med uppställning
Du ska kunna skriva en algoritm (uppställning) med både en och två siffror i faktorerna.
Multiplikation med 10 och 100
Du ska kunna ex. 4*10 4*100
Multiplikation med en talsort i taget
3*14 att 3*10 = 30 och 3*4 = 12 och att 30+12= 42
Prioriteringsregeln, räkna med paranteser.
Du ska kunna räkna med tal där fler än ett räknesätt ingår och då välja rätt räknesätt först, ex. 3 + 2 * 4 = 11. (2 multiplicerat med 4 är 8 och 8 adderat med 3 är 11).
Räkna med paranteser.
Du ska kunna räkna ut tal med parenteser och med olika räknesätt, ex. 3 * (5+2) = 3 * 7 = 21. (5 adderat med 2 är 7. 3 multiplicerat med 7 är 21).
Delningsdivision
8 bollar kan delas lika i två grupper. En grupp består av 4 bollar ex. 8/2=4 kontroll 2*4= 8
Innehållsdivision
8 bollar delas i grupper. Det ska vara två bollar i varje grupp. Det bildas 4 grupper. Talet 2 går fyra gånger i talet 8. 8/2= 4 Kontroll 2*4= 8
kort division
Du ska kunna kort division ex. 44/4
Division med rest
lägg 15 bollar i en ask. Det ska vara sex bollar i varje. Hur många sakar kan du fylla och hur många bollar har du kvar? ex 15/6 =2, rest 3 Svar: 2 askar är fulla, det är 3 bollar kvar. 2*6+2=15
Division med 1, 10, 100 och 1000.
ex. 500/1 500/10 500/100
Negativa tal
Du ska kunna storleks ordna negativa tal. Ex vilket tal är störst - 3 eller 3
Stapeldiagram
Du ska kunna avläsa ett stapeldiagram och kunna svara på frågor till digramet.
Linjediagram
Du ska kunna avläsa ett linjediagram och kunna svara på frågor till digramet.
Ekvationer
Du ska kunna teckna enkla uttryck med siffror och bokstäver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: