Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal restaurant

Skapad 2016-08-30 08:38 i Söderskolan Falkenberg
Vi skapar en restaurang för djur, komponerar en meny, gör reklam och beskriver inredningen
Grundskola 7 Engelska

Vi arbetar i små grupper och skapar vår egen restaurang för valfritt djur. Vi tar reda på djuret normalt sett äter och använder vår fantasi för att skapa roliga maträtter. Restaurangens interiör ska beskrivas, menyn komponeras, och det ska göras en reklam/annons för restaurangen. Allt ska presenteras för klassen. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Hur skriver man en meny? Hur skriver man när det är fråga om reklam? Vi lär oss anpassa oss efter mottagaren och syftet.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Bedömning - vad och hur

Eleverna kommer att bedömas både skriftligt och muntligt, genom sin meny, beskrivning av restaurangen samt annonsen/reklamen

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Undervisning och arbetsformer

Vi läser olika berättelser och faktatexter om djur i världen. Vi söker fakta om det djur vi valt. En redovisning ska förberedas och genomföras, både skriftligt och muntligt. 

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: