Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna

Skapad 2016-08-30 09:33 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Under kommande veckor skall vi fördjupa oss kring de tre Abrahamitiska religionerna: Judendom, Kristendom och Islam. Vi kommer titta på varje religions berättelse samt hur det ser ut när en människa utövar sin religion och låter den forma deras liv. Texthäfte läggs upp inom kort. På lektionerna finns en frågalåda tillgänglig för alla de frågor ni alltid undrat över men aldrig fått möjlighet att ställa.

Innehåll

V. 34 -- Syskonreligionerna introduktion

v. 35 -- Judendomen (Lektion 1: Berättelsen; Lektion 2: Livet som Jude)

v. 36 -- Kristendomen (Lektion 1: Berättelsen)

v. 37 -- Kristendomen (Lektion 2: Livet som Kristen); Islam (Lektion 1: Berättelsen)

v. 38 -- Islam (Lektion 2: Livet som muslim); Repetition och Prov

Uppgifter

  • Häfte: Syskonreligionerna

Matriser

Re
Religion Kunskapskrav år 4-6

Rubrik 1

F
E
C
A
1. Världsreligioner
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
2. Samband mellan världsreligionerna
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
4. Kristendom
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
5. Livsåskådningens betydelse
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: