Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollets planering 16-17

Skapad 2016-08-30 10:12 i Byvägens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Projekt/Tema: På Trollet kommer vi att arbeta med att få alla barnen att känna sig trygga och delaktiga i verksamheten. Lek, språk och kommunikation/samspel kommer att stå i fokus under de kommande året. Vi kommer utifrån observationer av barngruppen se till barnens behov och intressen och se över våra lärmiljöer.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen: Vi har tagit över 8 barn från yngreavdelningen och arbetar nu med att alla ska känna sig trygga och sedda i gruppen. Vi ser ett behov av att dela in barnen i mindre grupper för att kunna stötta och vara närvarande i barnens lek. Just nu tittar vi på vad barnen är  intresserade av och ger dom möjligheter att vidareutveckla sina intressen. Våra lärmiljöer ändras kontinuerligt utifrån barnens intressen och behov. Vi pedagoger är med och  och inspirerar barnen att våga och vilja utforska vidare.  

 

 

 

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi vill att barnen ska lära sig vara en bra kompis och lyssna på varandra.

Genom att vi ser över våra miljöer och material få barnen nyfikna, kreativa och självständiga. Att barnen vågar och vill utforska vidare.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Genom att vi ser över våra miljöer och tillföra nytt material vill vi göra barnen nyfikna och inspirerande. Vi lyssnar på barnens önskningar och behov. Pedagogerna är tydliga i kommunikation och förhållningssätt mot barnen och vi vill att barnen är det mot varandra också. Vi kommer regelbundet observera och följa upp våran verksamhet. 

 

 

 

 

MålKopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: