Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Smörblomman

Skapad 2016-08-30 10:17 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola

Ny tremin! Nytt hus och nya möjligheter!

Innehåll

Avsnitt 1

Augusti och september 2016

   1.  Nuläge / Bakgrund

Nu har terminen dragit igång och vi försöker landa i vårt nya hus och ska nu lära oss att hitta bland alla nya saker. 

- Vad är barnen intresserade av?

det känns som barnen är precis där de var innan semestern. De talar om sakerna som vi brukade göra, utflykter, gympa mm. Och verkar sugna på att komma igång igen. Vi försöker nappa på deras förslag. 

Vi är på nytt ställe och har många nya rutiner att komma in i. Samtidigt som vi har tagit med oss våra gamla minnen och gemensamma tavlor och bilder. För att barnen ska känna sig hemma. 
    - Vad gör barnen ?

pratar om vad vi brukade göra och vad de vill fortsätta med.

Upptäcker, mötervarandra i en ny miljö med nya lokaler. Pratar med varandra.

Nya rutiner- blöjfria, vila inne, äta i matsalen, ny gård,hösten- naturen- djuren.

2. Syfte
   - varför ska vi jobba med det här? 

För att vi alla skall komma in i de nya rutinerna. Bli trygga. Få upptäcka.

Prova hur vår inne och ute miljö skall vara. Vi pedagoger har ej plockat fram allt material än för att se vad barnen vill.

I detta finns språkutveckling, matematisk utveckling samt trygghetsarbete.

 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Se och lyssna på barnen.
   - Material?

Låta barnen få upptäcka, vi pedagoger visa vad som finns och dess möjligheter.
   - Metoder?

Lyhörda- samtala - samlingar.

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

 

Avsnitt 2 Oktober

1. Nuläge / Bakgrund

Mycket tid går till logistik då det fattats personal under flera veckor.

Svårt att driva den pedagogiska verksamheten och vår tänkta planering tillsammans med Solrosen har inte gått att få till.

Barnen har det bra, får det de behöver, mat, vila och utevistelse.

Vi planerar och genomför utvecklingssamtalen.

Vi har haft svårt att sätta ett konkret projekt då vi inte känt att barnen inte varit delaktiga i det. Vi har gjort så mycket olika grejer men det har varit svårt att knyta ihop det till ett långsiktigt projekt. Vår grund har hela tiden varit vårt Vännerprojektet vi startade tidigare med barnen.


 - Vad är barnen intresserade av?

Barnen är väldigt mycket inne i sagornas värld och just nu är favoritsagan Snövit. Vi har läst sagan flera gånger och pratat om de olika karaktärerna. Så den här idén nappade vi på direkt. Barnen har ideer om att bygga ett slott och dvärgarnas hus, göra karaktärerna och deras tillbehör. Tex hur många tallrikar behöver vi? vad heter dvärgarna, känslorna de uttrycker? Den "hemska människan", Styvmodern, alla människor är inte snälla.


- Vad gör barnen ?

Många frågeställningar.

Får man döda djur?

Barnen konstruerar, bygger, leker rollekar.

2. Syfte
- varför ska vi jobba med det här?

"Främjande av språk- och matematikutveckling"

 

3. Prioriterade Läroplansmål
- Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

4. Metod/ Arbetssätt
- Hur tänker vi gå tillväga?

Bygga!


- Material?

böcker, byggmaterial, mm
- Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling
- Hur gick det ?
- Vad behöver vi utveckla?  

 

Avsnitt 3  November

Nu är vi igång med byggandet av Snövits slott och dvärgarnas hus. Vi limmar torn och bygger med lådor. 

När allt var klart ställde vi in det i byggrummet så barnen kan leka med det och våra figurer vi byggt.

 

Avsnitt 4 Januari

Efter mycket sjukdomar och med julen som tema så har vårt projekt legat lite på vila.

Men nu är vi åter igen.

*Barnen har gjort dvärgarna i lera som nu står på tork för att de ska kunna målas.

 

*Dvärgarnas olika personligheter pratar vi om och nu ska vi göra olika ansiktsuttryck på tomma ansikten, tillsammans med barnen.

Hur ser man ut när man är arg, glad, ledsen mm, hur beter man sig i olika känslor mm

 

*Vi fortsätter att följa fåglarna i vår natur, tittar på dem, lyssnar på dem, visslar och pratar med dem och matar dem utanför vårt fönster. Av leran vi har kvar ska vi göra fåglar.

 

*Vi börjar gå längre utflykter till skogen där vi följer naturens årscykel. På vår sportlovspromenad hittade vi en egen plats i skogen som blir vår tillflykt. Barnen upptäckte grankottar som nån ätit på. Vem kunde det vara? Ekorren! Vi plockade med oss kottar och smakade på frön. 

 

*Många intresserar sig för bokstäver och siffror. vill gärna skriva och räkna. Alla har fått egna skrivböcker med sitt eget namn för att få rita och skriva i.

 

Kap 5 februari

 Lerdvärgarna är färdigmålade och har fått namn. Nu ska vi bygga upp en utställning i hallen med vårt slott, dvärgarnas hus och dvärgar och snövit.

 Vi pratar också om dvärgarnas olika karaktärer och känslor. Just nu är det glad-ledsen som är i focus. Vi har gjort speldockor med ansikten som uttrycker glad-ledsen. 

 

Avsnitt mars

Fåglarna är gjorda i lera och målade.

Barnen har först valt vilken fågel de skulle måla, vilken färg som ska användas och vad fågeln heter. Barnen har lärt sig flera fågelsorter under vintern och det har även föräldrarna uppmärksammat. 

Tillsammans med detta gjorde vi även en vårmålning där barnen fått göra fåglar. Ritat av en mall, klippt ut, kollat i fågelboken och valt fågel, valt färger och målat.

Vårt arbete med fåglarna är också kopplat till vårt arbete med "Grön flagg" Vi har i och med det också varit i skogen och satt upp vår egenmålade fågelholk vid vårt utflyktsställe. Vi kan då också hålla koll på den genom årstiderna och se vad som händer med vår holk.

 

 Utställningen om snövit är uppställd i hallen och i och med det så tänkter vi knyta ihop säcken och avsluta vårt projekt om snövit.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: