Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lådpedagogik: Rolig mekanik, KomTek Halmstad

Skapad 2016-08-30 10:24 i KomTek Halmstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Känns det ibland som att tekniken är krånglig och svår att genomföra i klassrummet? Kanske känner du osäkerhet kring delar av läroplanen? I så fall har KomTek en lösning som kanske passar dig. För årskurs 4-6 har vi olika lådor att låna ut kostnadsfritt. Du får en kort instruktion i hur innehållet i lådan kan användas samt ingår det en lärarhandledning och elevuppgifter till varje låda. Alla övningar gynnar samarbetsförmåga om eleverna får jobba i grupp.

Innehåll

Komtek´s Rolig Mekanik-låda syftar till att få eleverna förstå olika mekaniska rörelser, arbeta praktiskt, använda tekniska uttryck och öka på sitt ordförråd med mera. Lådan innehåller fyra uppgifter och nedan kan du läsa en kortfattad beskrivning. Allt material som behövs finns i lådan (förutom tidningspapper till uppgift två).

Uppgift ett innebär att du delar ut olika trälådor som innehåller mekaniska rörerlser och tillsammans med ett skrivet material ska eleverna lösa olika utmaningar med syfte att ska se sambandet mellan olika mekanismer i ett föremåls rörelse.

Uppgift två innehåller en del enkla praktiska övningar för att eleverna ska få förståelse för de enkla maskinerna skruven, kilen, lutande planet, hävstången och hjulet och förstå mekanikens gyllene regel: det du vinner i kraft förlorar du i väg.

Uppgift tre innebär att eleverna i mindre grupper ska bygga en katapult av glasspinnar, gummiband och smältlim. Syftet är att eleverna ska använda  sina kunskapen om de enkla maskinerna och omsätta det i en praktisk uppgift samt öka förståelsen för en stabil konstruktion.

I uppgift fyra ska eleverna gissa vilket föremål som deras kamrat beskriver för dem. Eleverna sitter rygg mot rygg och den elev som beskriver får inte säga produktens namn. När eleven gissat rätt ska de tillsammans diskutera vilken av de enkla maskinerna som produkten använder sig av.

Uppgifter

 • Lärarhandledning

 • Elevuppgifter

 • Mekaniska rörelser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: