Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 6 - Jordens inre och yttre krafter samt kartkunskap

Skapad 2016-08-30 10:35 i Viksängsskolan Västerås Stad
Grundskola 6 Geografi
...

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Det här kommer du att få undervisning om

Du kommer att få öva dig i att använda en kartbok och tolka olika typer av kartor.

Du kommer att få öva dig i namngeografi, dvs placera ut viktiga länder, städer, hav mm på en karta.

Du kommer att få lära dig om hur jordytan formas av de inre krafterna; om jordens inre, plattektonik, vulkaner och jordbävningar

Du kommer också att få lära dig hur naturens yttre krafter påverkar jordytan; t.ex. vittring och erosion

Du kommer att få att fundera på hur människan påverkar jordytan samt hur förändringen av miljöer påverkar människan.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Så här kommer vi att arbeta

 • Arbeta med övningsuppgifter till kartboken
 • Lära dig placera ut viktiga världsdelar, länder och hav på en karta
 • Öva på Europas länder i Seterra.net eller webbmagistern
 • Föreläsningar om hur krafterna påverkar jordytan.
 • Arbeta med text och instuderingsfrågor om Inre och yttre krafter
 • Vi kommer att titta på filmer om de olika uppbyggande och nedbrytande krafterna.

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Arbete på lektionstid med övningsuppgifter till kartboken. du visar att du kan hitta i en kartbok och använda och tolka olika kartor
 • Karttest: kunna sätta ut viktiga världsdelar, länder och hav på en karta
 • Test av Europas länder på Seterra.
 • Prov på avsnittet om inre och yttre krafter

Planering 6e och 6f

Uppgifter

 • Texthäfte med frågor

Matriser

Ge
Geografi år 6

E nivå
C nivå
A nivå
Resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
geografiska arbetsmetoder
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: