Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 9 Gracias kap 1-3

Skapad 2016-08-30 10:37 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Vi arbetar med kap 1-3, samt Opiniones 1 i Gracias 9. Dessa kapitel är till stor del en repetition av olika saker vi lärt oss i år 8. 

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar i läseboken och övningsboken, läser och lyssnar på texter, arbetar med arbetsuppgifter och gör hörövningar.

I kapitel 1 arbetar vi med att kunna berätta om vad du har gjort (verb i perfekt). Lite realia om Galicien.

I kapitel 2 arbetar vi med att kunna återberätta en historia. Diftongerande verb.

I kapitel 3 arbetar vi med att kunna jämföra personer och saker (adjektivets komparation), räkneord 1-10000. Fakta om den spansktalande världen. 

I Opiniones 1 lär vi oss användbara uttryck för att kunna diskutera med varandra.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Visa vad du lärt dig

Mot slutet av arbetsområdet får du göra olika uppgifter som visar vad du lärt dig. Det blir både läsförståelsetest, hörförståelsetest och olika skrivövningar och samtal.

Tidsram

Fram till höstlovet.

Bedömning

se kunskapskraven, samma kunskapskrav kommer att bedömas flera gånger denna termin.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: