Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2016-08-30 10:59 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Här får eleverna lära sig hur man skriva recept, instruktioner, manualer och arbetsbeskrivningar men också träna på verb i imperativ, korta meningar och strukturen på texten.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Skriva olika slags instruktioner så som recept, manual, arbetsbeskrivning och instruktioner.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer i undervisningen att:

 • Öva på att muntligt instruera varandra genom legobygge och rita en skiss
 • Gå igenom vad som är en instruerande text
 • Skriva en egen instruerande text
 • Läsa olika instruerande texter

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • delta aktivt på lektionerna
 • skriva en instruerande text på egen hand där du har med de texttypiska delarna så som struktur, verb i imperativ och ämnesspecifika ord

Uppgifter

 • Uppgift 1 - egen instruerande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: