Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2016-08-30 11:00 i Västra Berga skola Helsingborg
Vi skall lära oss mer om multiplikation och divison på ett roligt och utmanande sätt! Samt se hur alla räknesätten hänger ihop!
Grundskola 5 Matematik
Hur hänger alla räknesätt ihop?

Vi är 20 elever i klassen. Vi har 8 bord att sitta vid. Hur många elever sitter vid varje bord?

Innehåll

Tidsperiod

V. 36 - 39

Målet med undervisningen är att...

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

 • Förklara hur alla fyra räknesätt hänger ihop
 • Multiplikationstabellerna upp till 10 × 10

Vi ska även träna din förmåga att:

- Förklara hur du tänker på olika sätt.
- Lösa problem med olika metoder.

Såhär kommer vi att arbeta...

Vi gör övningar tillsammans där du tränar dig i att förklara och att lösa problem. Du tränar multiplikationstabeller hemma och i skolan både på papper, via datorspel och genom lekar. Vi kommer även att tillsammans i klassen göra stjärnjakten via www.mult.se

Du arbetar med olika uppgifter i ditt arbetsschema för att träna och bli säker på olika räknebegrepp och metoder.


Hur visar du vad du kan?

- Tabelltest varje vecka.
- Diagnos, för dig själv.

- Stjärnjakten, på www.mult.se 
- Avslutande prov

Bedömning

Efter vi har arbetat med området: Multiplikation och division, ska du visa att du kan:
- Multiplikationstabellen upp till 10*10
- Förklara hur alla räknesätt hänger ihop.
- Räkna med stora tal

Du ska även visa hur du:
- Löser problem på olika sätt.
- Förklara hur du tänker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MATEMATIK Lgr11, bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÖSA PROBLEM
Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilken metod man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.
 • Ma
Behöver hjälp med att förstå problemet och finna information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå, samt välja den viktigaste informationen för att kunna lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand och väljer oftast lämplig information för att lösa problemet.
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet utifrån situationen.
Behöver hjälp med att lösa problemet t.ex. välja och/eller använda lämpliga metoder.
Löser problem genom att med hjälp välja lämplig metid, men kan inte förklara hur man tänkt. (att förstå sambandet mellan metod och problemet)
Använder en fungerande lösning (men inte alltid den lämpligaste) och kan förklara hur man löser problemet.
Har flera metoder för att lösa problemen. Väljer och använder den mest passande metoden och kan motivera vald metod.
KOMMUNICERA
Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer.
 • Ma
Använder egna ord för att beskriva och förklarar t.ex. vardagsuttryck som "plussa".
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler (väl kända) blandat med vardagsuttryck.
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler i kända situationer/sammanhang. t.ex. addera.
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler korrekt och i olika situationer (även i nya sammanhang).
Behöver stödfrågor för att redovisa.
Den muntliga redovisningen går att följa men vissa delar saknas.
Den muntliga redovisningen är tydlig.
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg.
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt visar på alla steg.
Saknar bilder som förtydligar uppgiftens innehåll.
Försöker använda bilder som förklarar uppgiftens innehåll.
Använder bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: