Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Home/City

Skapad 2016-08-30 11:12 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 5 Engelska
I detta avsnittet övar du dig på att bokstavera, tala om var saker finns, ställa frågor med do/does och svara, tala om veckopeng, ord om hushållssysslor samt att berätta vad som händer.

Innehåll

Mål

Förmågor

 • Begreppslig förmåga- Du för öva på ord och fraser för att kunna beskriva ett hem och olika platser.
 • Kommunikativ förmåga- Du får redovisa ditt arbete muntligt för andra i samband med lektionerna.
 • Metakognitiv förmåga- Du kommer att pröva och ompröva din uttrycksförmåga.

Undervisning

Vad ska du lära dig?

Hur ska vi arbeta?

 • Öva in ord och fraser om hus och olika platser.
 • Öva på att agera inför publik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska: Home/City

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Engelska
Prata
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Engelska
Prata
Du kan göra några enkla förbättringar av din muntliga redovisning så att det blir tydligare och mer varierat.
Du kan göra enkla förbättringar av din muntliga redovisning så att det blir tydligare och mer varierat.
Du kan göra förbättringar av din muntliga redovisning så att det blir tydligare och mer varierat.
Engelska
Prata
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Engelska
Prata och skriva
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja engelska som du hör från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: