Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma chambre åk 9

Skapad 2016-08-30 11:14 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Eleverna beskriver sitt rum med hjälp av en bild.

Innehåll

Till dig som elev:

Du ska lära dig att beskriva ditt rum muntligt och skriftligt.

Mål

Målet är att du ska:

 • känna till och använda olika namn på möbler
 • lära dig de vanligaste prepositionerna
 • lära dig placera och böja adjektiv på färger
 • kunna beskriva ditt rum
 • kunna beskriva var saker finns i rummet och i förhållande till varandra
 • kunna beskriva färgen på möblerna i ditt rum

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med olika texter
 • Du kan också träna möblerna genom ett webbspel på UR.se:  www.ur.se/Tema/Sprak/Franska/Webbspel
 • Du kommer att få ett häfte med ord och fraser som du kan använda dig av
 • Du kan använda dig av följande länk när du ritar ditt rum: www.homestyler.com                                                                                                                                                                                      

Redovisningsform

 1. Du ska kunna beskriva ditt rum muntligt för gruppen - endast med hjälp av din ritning. Du får ha ritningen på skärmen men ingen text.
 2. Du ska kunna beskriva ett rum skriftligt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att muntligt berätta om ditt rum
 • flyt och uttal
 • hur många detaljer du har med
 • hur många olika prepositioner du använder
 • din förmåga att uttrycka dig korrekt i skrift

 

Reflektion:

 • Hur tycker du att det gick att beskriva ditt rum? 
 • Vad var lättast? svårast?
 • Hur tycker du att undervisningen var upplagd? Vilket / vilka moment passade dig bäst? Vilket / vilka moment passade dig mindre bra?

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift "Ma chambre"

Matriser

M2


M2
Ma chambre - muntlig presentation

Tala

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Innehåll
Du beskriver ditt rum enkelt och kortfattat. Du använder flera ord på möbler. Du kan även berätta var de står i ditt rum. Du använder några olika rumsprepositioner.
Du beskriver ditt rum med sammanhang. Du använder många nya ord på möbler. Du berättar var de står i förhållande till varandra. Du använder flera olika rumsprepositioner.
Du beskriver ditt rum utförligt med många detaljer. Du använder många olika rumsprepositioner. Du har ett relativt stort ordförråd och kan variera språket något (du försöker t.ex variera hur du börjar meningarna).
Kommunikation
uttal
Du gör en del uttalsfel, vilket ibland försvårar begripligheten.
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten.
Du har ett korrekt uttal.
Kommunikation uttal, flyt, språkliga strategier
intonation
Satsmelodin har brister (t.ex. låter det svenskt eller entonigt).
Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Din intonation närmar sig målspråkets.
Kommunikation
flyt
Du letar ofta efter ord och tvekar vid flera tillfällen.
Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att rätta dig själv.
Du har ett bra flyt med naturliga pauser. Du försöker binda ihop meningar med bindeord.
Framförande
Du läser mycket innantill från dina stödord.
Du tar ibland hjälp av dina stödord.
Du behöver sällan dina stödord.

Skriva

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Ord- och fraskunskap
Du kan skriva korta texter med enkla meningar. Du kan tillräckligt många franska ord och fraser för att få fram det du vill berätta om ditt rum.
Du kan skriva enkla texter om kända ämnen. Du kan skriva en sammanhängande text. Du använder dig av franska ord och fraser.
Du kan skriva en längre text med sammanhang och variation i språket. Du använder ett lämpligt och varierat ordval.
Språkriktighet
Du gör en del störande språkfel men få förstörande fel.
Du skriver begripligt och tydligt och gör några störande språkfel men inga förstörande. Du har några strategier för att lösa språkliga problem
Du uttrycker dig klart och tydligt och gör få störande språkfel. Du har olika strategier för att lösa språkliga prob
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: